Administratie Post Financiën


Post komt binnen via de brievenbus en de computer. Administratie is de verwerking ervan. Financiën heeft betrekking op geld: je inkomsten en je uitgaven, inclusief het beheer.

Post
Administratie

De meesten van ons houden zich liever met leukere dingen bezig. Maar hoe hou je overzicht en controle, bijvoorbeeld als er veel post binnen komt en betalingen veelal automatisch worden afgeschreven van je rekening?

Voor je het weet heb je een flinke achterstand, met alle (financiële) gevolgen van dien. Bijhouden dus!

Financiën

Overzicht

Het kan zijn dat je het overzicht kwijt bent, omdat:

  • er teveel post binnenkomt;
  • het allemaal te ingewikkeld is;
  • het niet duidelijk is waar je geld heen gaat.

Mijn hulp

  • ordenen van een werkplek;
  • hanteren van een methode voor prioriteren en verwerken van post: sorteren, doen, bewaren;
  • krijgen van financieel overzicht;
  • opzetten en beheren van een archief.