Verhuizen


Voor de meeste mensen is verhuizen een ingrijpende gebeurtenis waar veel stress bij komt kijken. Er moeten immers allerlei keuzes gemaakt worden en er moet veel worden geregeld. Ook is er tijdsdruk. Daarom is het van belang alles op tijd te plannen. 

Regelzaken

De volgende dingen moeten meestal gedaan worden:

  • verhuisbedrijf zoeken;
  • spullen inpakken of wegdoen;
  • instanties, bedrijven, familie, vrienden informeren;
  • klussen in nieuwe woning;
  • nieuwe woning inrichten.

Planning

Een goede planning is de basis om een verhuizing goed te laten verlopen. Daarbij moet je rekening houden met wat er fout kan gaan en daardoor extra tijd kost. Op het laatste moment nog iets moeten regelen geeft veel stress. Met een goede planning kun je dat (meestal) voorkomen.


Mijn hulp

  • maken van een draaiboek (stappenplan);
  • helpen bij het bemiddelen met verhuis- en klusbedrijven;
  • regelzaken voor en na de verhuizing;
  • indien gewenst, ondersteuning bij de verhuizing zelf.